Гасовите испуштени од самите луѓе заземаат положба во горната атмосвера не дозволувајќи вишокот на топлина да избега во вселената.

Picture
Офвој ефект се вика /Ефект на стаклена градина/ кој доведува до нагло покачување на температурите на земјата

 Овие покачувања на температурата доведуваат до нестабилизирање на животниот циклус на човекот и дивата средина
Picture